Top

Hoe ver gaat partnership?

The HospitalitistHospitality Hoe ver gaat partnership?

Hoe ver gaat partnership?

Bent u een manager in de hospitality branche? Dan weet u als geen ander wat er nodig is in de operatie. Met enige regelmaat is er bijvoorbeeld samenwerking met een toeleverancier gewenst. Inzet van flexibele arbeid die naadloos aansluiten bij uw organisatie. Echter, u herkent wellicht de situatie waarin u uw uiterste best moet doen om anderen binnen uw organisatie hiervan te overtuigen. The Hospitalitist begrijpt dit goed en doet er alles aan om u hierbij te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van onze ondersteuning in projectmanagement:

Advies
Wanneer een externe partij vanuit de eigen expertise advies geeft, draagt dit bij aan een vlekkeloze uitvoering van evenementen. Betrokkenheid maakt hierbij het verschil, daarom nemen we graag deel in alle voorbereidende gesprekken. Wij bieden in de voorbereiding van het evenement een helikopterview, signaleren bijvoorbeeld gaten of een overschot in de hoeveelheid personeel of arbo technische aandachtspunten en adviseren u hierover.

Meedenken
Wij vinden het een service om buiten de grenzen van onze core business mee te denken. Wanneer een uitvraag dermate groot is, zijn we daar eerlijk over en denken wij mee over oplossing. Zorg en verantwoordelijkheid maken dat onze service hierin ver gaat. Teamsamenstellingen zijn onze kracht, juist wanneer het eigen talenten en het personeel van onze partner betreft.

Service
Wie valt er nu nooit ten prooi aan Murphy’s law? Op sommige dagen krijgt u uitdaging na uitdaging op uw bord. Personeel neemt ontslag, er gaat een manager met zwangerschapsverlof, enzovoort. Op die momenten kunt u op ons rekenen. Planning en organisatie zijn juist op die momenten een vanzelfsprekend onderdeel van ons partnership.

Wij vatten bovenstaande samen in een groeiplan en bespreken dit minimaal vier keer per jaar met u. In dit plan wordt op kwalitatieve en kwantitatieve wijze in kaart gebracht hoe de dienstverlening van zowel de partner als van onze talenten verder kan verbeteren. Op een aandachtige manier versterken we elkaar!

No Comments

Leave a Comment