Top

5 tips voor het samenstellen van een team

The HospitalitistTeams samenstellen 5 tips voor het samenstellen van een team

5 tips voor het samenstellen van een team

Leestijd: 2,5 minuut

Door: Maarten Vooijs 

 

Hire for the job

In mijn leven heb ik vele mensen aangenomen. Eerlijk gezegd heb ik dit lange tijd gedaan op gevoel. Wat voelde ik bij een persoon? Was er een klik? Als het antwoord ja was, dan kon je zo ongeveer direct bij mij in de organisatie beginnen. Hiermee heb ik ontzettend vaak mijn neus gestoten. En de klik verdween daarmee ook vrij snel weer. Bij het samenstellen van je team is de eerste vraag: Wat wil je bereiken? En de tweede: Welke skills heb je daar voor nodig? Als je dit vervolgens hebt bepaald, kun je bepalen met hoeveel mensen je een team wilt vormen en hoe je de skillsets onder deze personen wenst te verdelen. Nu (pas) heb je de juiste voorbereiding getroffen om functieprofielen op te stellen en hier de juiste personen voor te vinden.

 

Best Practices

Er zijn vele ondernemers en organisaties die erg goed zijn in het behalen van hun doelen. Succes is het resultaat. Het kan je helpen om goed om je heen te kijken en te bedenken welke organisaties en ondernemers jij succesvol vindt en jou aanspreken. Kijk of je informatie kunt inwinnen over hoe zij teams samenstellen en nadenken over organiseren en bouwen. Een voorbeeld voor mij is bijvoorbeeld Spotify©. Zij hebben een heel innovatief en flexibel organisatiemodel dat goed voor hen werkt. De invoering van dit model heeft wel gevraagd om een heel andere benadering van aannemen en functieprofielen. Medewerkers van Spotify© hebben niet 1 rol, maar altijd meerdere tegelijk. Ook wisselen deze rollen regelmatig. Hierdoor zijn functieprofielen bij deze organisatie minder statisch en minder taakgericht. In plaats daarvan zijn de profielen meer verbonden aan eigenschappen van mensen.

 

Verschillende perspectieven

In de sterkste teams zijn verschillende perspectieven vertegenwoordigt. Het is belangrijk ons te beseffen dat we de wereld bezien met onze eigen bril en dat dit kan leiden tot het aannemen van mensen waar we herkenning van onszelf bij ervaren. Zie mijn ervaring bij hire for the job. Een sterk team is samengesteld uit mensen met verschillende perspectieven en (het liefst) verschillende achtergronden. Heterogene teams bereiken hun doelen sneller en de uitkomst is vaker uniek. In zo een heterogeen team is er een belangrijke taak weggelegd voor de leiding.

 

Dynamieken

Een heterogeen team is rijk aan dynamieken. Iedereen heeft een andere achtergrond en de ervaringen lopen uiteen. Goede medewerkers zullen altijd proberen hun kennis opgebouwd op basis van hun ervaringen in te brengen. Hier ligt een schone taak voor de leider. Een leider kan het als zijn hoofdverantwoordelijkheid zien om deze dynamieken in goede banen te leiden. Het is van groot belang dat eenieder zich gehoord en gezien voelt en de inbreng in het team een eerlijke verdeling kent. Het is een kunst om dit te behouden en de teamdynamieken zo te houden dat er met respect en transparantie rijk ingebracht blijft worden. Het is namelijk precies dat wat succesvolle teams succesvol maakt. Vier de verschillen met elkaar.

 

Goede samenwerkingen kunnen leiden tot bijzondere resultaten. Het bouwen van een nieuw team is een mooie kans om het fundament hiervoor neer te zetten. Zorg dat je op een onafhankelijke manier mensen werft in lijn met de doelstelling die je hebt. Wees je bewust van je bril en je hang naar herkenning. Probeer als leider leiding te geven aan de teamdynamiek en erop te vertrouwen dat de mensen die je hebt aangenomen inhoudelijke kennis hebben voor de doelstelling. Dit heeft ook als voordeel dat jouw medewerkers ruimte ervaren. Deze ruimte zorgt voor meer betrokkenheid en een hogere kwaliteit van werk.

 

Wij bouwen de hele dag door teams, benieuwd naar hoe wij onze ervaring kunnen inzetten voor jou? Neem contact met mij op.

No Comments

Leave a Comment