Top

5 tips voor succesvol scrummen!

The HospitalitistTeams bouwen 5 tips voor succesvol scrummen!

5 tips voor succesvol scrummen!

Leestijd: ongeveer 3 minuten

 

Scrummen. Een term die bij Software ontwikkelaars al jaren bekend is, maar inmiddels een wijd begrip is met een eigen verloop. Japke D. Bouma heeft via zijn column Scrum als jeukwoord beschreven, waar een Rugby team niet kan spelen zonder Scrum te gebruiken en waar organisaties floreren volgens deze agile methode.

 

Niet zo gek ook, want scrummen is een manier van werken in projecten welke productiviteit van werknemers omhoog haalt. Nu we meer thuiswerken hét perfecte moment om je hier in te verdiepen en mee aan de slag te gaan!

 

In deze blog nemen we een kijkje in de keuken van The Hospitalitist, maar niet zonder tips en tricks om dit zelf ook binnen jouw organisatie toe te passen! Lees hier hoe wij agile ingericht zijn, waardoor wij ons snel kunnen aanpassen op nieuwe wensen en behoeftes van onze partners, talenten en de markt.

 

In het kort: Scrum!(men)

In de basis een manier van werken die je wendbaarheid vergroot en de mogelijkheid geeft jouw product zo dicht op de (veranderende) wensen en behoeftes van jouw doelgroep/klant aan de sluiten(bron)

 

Met scrummen kijk je eerst naar het team en stel je samen een doel op voor het eindproduct. De invulling van het project bepalen de teamleden samen en de uitvoering hiervan gebeurt in ‘Sprints’ van 1 tot 4 weken, totdat het eindproduct de gewenste vorm heeft aangenomen.

 

De rollen

Binnen de Scrum werkwijze heb je 3 rollen binnen het team:

 

 • Product Owner
  Vertegenwoordigt de opdrachtgever/klant (dit kan zowel intern als extern zijn).

 

 • Scrum Master
  Is verantwoordelijk voor het motiveren van het team en het wegnemen van zorgen binnen het team. Faciliteert benodigdheden en ruimte/tijd voor de teamleden, zodat ze ongehinderd aan het project kunnen werken.

 

 • Ontwikkelteam
  Dit is de groep mensen dat intensief samenwerkt en de gewenste resultaten behaalt.

 

Van wens naar eindproduct

Vanuit de Product Owner wordt een wens geschetst, deze wordt omgezet naar een User Story. Binnen The Hospitalitist gebruiken we daar een “One Pager” voor waarin het doel, de benodigde middelen, het eindproduct en de randvoorwaarden worden beschreven.

 

Deze One Pager wordt vervolgens overgezet naar een zogeheten “Product Backlog”, simpelweg, een actielijst waarin alle taken worden opgesomd die voortkomen uit de wens van de Product Owner.

 

Deze taken worden vervolgens omgezet naar Sprint Planning, waarin je onderscheid maakt in “To Do”, “To Verify” en “Done”. Deze Sprint planning is een interactief document waarin wekelijks wordt gekeken met het team: Waar staan we? Is het haalbaar? En wat dienen we bij te stellen?

Bij The Hospitalitist hebben wij hier een eigen Format voor gemaakt, zodat alle teamleden deze thuis konden bekijken en bewerken.

 

Na een periode van 1 – 4 weken, afhankelijk de grootte van de Sprint Backlog, wordt het eindproduct gepresenteerd aan de opdrachtgever. Hierop wordt dan feedback gegeven, zodat de laatste puntjes op de i kunnen worden gezet.

 

Aan het einde van de rit evalueer je met je team over het product en de weg daar naartoe. Zo kun je met elkaar beter worden en een volgend project nog beter aanpakken met elkaar. Bij The Hospitalitist wordt daarnaast erg gestuurd op het staan in je eigen kracht, dus mocht je een ervaring hebben opgedaan met een waarschuwing voor de toekomst, dan passen we de werkzaamheden aan voor diegene. Dus.. Ben jij klaar om een sprintje te trekken?! Lees hier onder onze laatste tips!

 

Onze Tips
 1. Het is heerlijk om alle Post-it’s te kunnen verschuiven. Maak de taken zichtbaar op Post-it’s en hang ze op de plek van de status. Liever digitaal? Wij hebben een mooi format gemaakt, mail naar onderstaand adres als je interesse hebt en we sturen deze naar je op!
 2. Neem de tijd voor het proces: pak elke dag ’n kwartier met het Ontwikkelteam waarin ieder teamlid aangeeft hoe het met hem/haar gaat en pak daar de werkzaamheden bij.
 3. De Scrum Master is er niet om het Ontwikkelteam te vertellen wat zij moeten doen. Het Ontwikkelteam is een zelf-organiserend team, waar de Scrum Master het makkelijker maakt door de benodigde handvatten te bieden.
 4. Leden binnen het Ontwikkelteam hebben niet enkel 1 specialisatie of taak: daag jezelf uit en zorg dat hier een kruising in plaatsvindt.
 5. Vier je successen! Iets wat je veel terugvindt bij The Hospitalitist. Wees je bewust van wat een compliment kan doen of een kaartje. Zorg dat ieder individu in het team zich gewaardeerd voelt; zo bereik je nog meer met elkaar!

 

Mail naar: brand@thehospitalitist.nl  voor de Sprint Log format of voor een training in scrummen!

 

No Comments

Leave a Comment