Top

Helemaal “WAB”ber de wappie – kansen en uitdagingen met de WAB

The HospitalitistThe Hospitalitist Helemaal “WAB”ber de wappie – kansen en uitdagingen met de WAB

Helemaal “WAB”ber de wappie – kansen en uitdagingen met de WAB

– Leestijd: 3 minuten –

 

 

‘ – Last minute wordt minder last minute, gelijke monniken gelijke kappen en het grotere plaatje. – ‘

 

Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, in werking. Een aantal veranderingen die de WAB met zich meebrengt zijn van grote invloed op de hospitality branche. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de kosten voor arbeid stijgen. Houd in ieder geval rekening met een stijging van tussen de 6% en 9% op het brutoloon. Graag zet ik de belangrijkste veranderingen voor je op een rij EN  laat je weten hoe de nieuwe wetgeving kansen voor jou en je organisatie oplevert.

 

Last minute, wordt minder last minute

De oproeptermijn voor medewerkers met een oproepovereenkomst gaat naar 4 dagen in plaats van de huidige 24 uur. Dit betekent dat je deze medewerkers in dient te plannen met een minimale termijn tot de dienst of project van 4 dagen. Doe je dit niet, of verandert jouw planning binnen deze termijn, dan is de medewerker niet verplicht op te komen dagen. De laatste jaren is de tendens steeds meer last minute geworden in onze branche. Evenementen worden steeds later definitief of afgeblazen. Dit heeft de druk op onze organisaties behoorlijk doen toenemen. De aanpassing in de termijn naar 4 dagen met de WAB is een kans voor onze organisaties om onze processen naar onze opdrachtgevers ook aan te passen en kan meer ruimte en voorbereidingstijd opleveren. Niet alleen de druk op de planning van medewerkers neemt af, maar ook bijvoorbeeld op de inhuur van materialen of het betrekken van andere leveranciers. Hier zijn kortingen in te bedingen.

 

Er verandert nog een belangrijke termijn, namelijk de aanzegtermijn voor medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Als werkgever dien je schriftelijk aan medewerkers te bevestigen dat hun contract afloopt. Nu is dit nog vrijblijvend en mag je de complete periode van bepaalde tijd benutten zonder de medewerkers tussendoor een vast aantal uren aan te bieden. Bij ieder contract voor bepaalde tijd dient de medewerker na 12 maanden een schriftelijk voorstel te ontvangen met een vast aantal uren. Dit aantal uren dient minimaal gelijk te zijn aan de gemiddeld gewerkte uren in de verstreken periode. Dit geeft jou als werkgever de mogelijkheid om eerder na te denken over de opvolging en doorstroming van je medewerkers in jouw organisatie. Een kans om persoonlijke ontwikkelingsplannen eerder aandacht te geven. Wij zien in de praktijk dat meer aandacht voor de medewerker en zijn persoonlijke ontwikkeling leidt tot een hogere betrokkenheid en een lager verloop in je organisatie. Neem deze kans en ga actief om met de carrière kansen van jouw medewerkers.

 

Gelijke monniken, gelijke kappen

Met de nieuwe wetgeving tracht de overheid arbeid eerlijker te belonen, ongeacht de contractsoort waaronder een medewerker bij jouw organisatie is betrokken. Of een medewerker werkt via jouw eigen loonlijst of extern wordt ingehuurd wat je arbeidspoule flexibeler maakt, de beloning dient gelijk te zijn. Ook wel bekend als de inlenersbeloning. Dit geldt niet alleen voor uurtarieven en bruto salarissen, ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, vakantiedagen, bonussen, en andere extra’s. Stem alle zaken rondom beloning goed af met leveranciers van arbeid en ZZP’ers die je betrokken hebt.

Zorg dat je deze inlenersbeloning en de controle hierop met arbeidsbureaus serieus neemt en goed administreert. Communiceer de positieve aanpassingen die je maakt proactief met je medewerkers, het getuigt van goed werkgeverschap en zal het vertrouwen van je medewerkers verhogen.

 

Het grotere plaatje

De opbouw van de WW-premie gaat op de schop met de WAB. De sectorpremie verdwijnt en maakt plaats voor 2 soorten WW-premie; de lage van 2,94% en de hoge van 7,94%. De lage premie betaal je over contracten voor onbepaalde tijd EN over het loon van medewerkers onder de 21 die maximaal 52 uur per maand bij je werken. WW-premie is hier te besparen door goed te kijken naar je complete arbeidspoule. Hoe is deze opgebouwd? Wat is de samenstelling van de totale groep en hoe verandert deze de komende jaren? Met deze vragen bekijk je het grotere plaatje en kun je door efficiënter plannen van je workforce een aanzienlijk percentage besparen aan WW premie.

 

Ook het ontslagrecht is in de WAB aangepast. Het wordt makkelijker om contracten te ontbinden. Ook is de transitievergoeding bij langdurige arbeidscontracten lager. Wel heeft de medewerker recht op een transitievergoeding vanaf dag 1. In de oude situatie ging dit pas in na 24 maanden dienstverband. Binnen de hospitality branche zullen de kosten toenemen met gemiddeld 2,8%. Een goed idee is altijd de vaststellingsovereenkomst. Probeer er samen uit te komen zonder in conflict te raken. Dit scheelt financiële (en emotionele) schade.

 

Omdat jouw oproepkrachten vanaf 1 januari alleen nog verplicht zijn om aan een oproep gehoor te geven als ze dit 5 dagen van tevoren horen, zou jij voor evenementen ook eerder moeten weten of die doorgaan of niet. Dit levert jou tijd op die je kunt steken in voorbereidingen om van dat evenement een nog groter succes te maken en kortingen te bedingen bij leveranciers.

 

Door medewerkers jonger dan 21 toe te voegen aan je poule, kun je WW-premie besparen. Bekijk je arbeidspoule als geheel, zie het grotere plaatje. Van hieruit kun je opvolging beter plannen. Dit scheelt kosten en levert betrokken medewerkers en een betere retentie op. Bovendien zul je minder nieuwe medewerkers nodig hebben en hiermee recruitmentkosten besparen.

 

Behoorlijke veranderingen met veel impact op jouw organisatie. Bereid je voor op de komende veranderingen, dan maak je van uitdagingen kansen. Een mooi voorbeeld naar buiten toe met veel waarde, jouw werkgeverschap!

 

Met zeer gastvrije groet,

Maarten Vooijs, CEO The Hospitalitist

 

p.s. Wil je sparren over bovenstaande oplossingen of weten wat wij hierin kunnen betekenen, neem dan gerust contact op.

No Comments

Leave a Comment