Menu

Werkgeluk van uw collega's middels L&D

Wijzigingsdatum 26 september 2022

Leestijd: 5 minuten

Medewerkerstekorten

Vorige week las ik op nu.nl dat ziekteverzuim toeneemt, door de grote werkdruk. Terwijl ziekte door corona en griep afneemt en zo zorgt voor minder verzuim, is er tegelijkertijd een groot tekort in medewerkers in steeds meer branches, wat ervoor zorgt dat de werkdruk steeds groter wordt. Ik merk om me heen dat steeds meer organisaties zich realiseren dat het werkgeluk van medewerkers een grote waarde heeft. Gelukkige medewerkers verzuimen minder en… hebben een grotere kans loyaal te blijven aan de organisatie, waardoor er niet nóg grotere tekorten ontstaan.

Werkgeluk als kans!

Investeren in het werkgeluk van de collega’s helpt dus om verzuim en vertrek van medewerkers te verminderen. Uiteraard zorgt het voor een veel betere sfeer, waar werkelijk iedereen van profiteert. Daarnaast zorgt een blije leidinggevende voor blije teamleden die weer zorgen voor blije klanten. Dit is de cirkel die je graag stimuleert en in stand houdt.

Zelfontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat zelfontwikkeling een grote aanjager is van medewerkerstevredenheid. Bij The Hospitalitist investeren we al sinds het prille begin hierin en inmiddels hebben we zelfs een gespecialiseerde afdeling die o.a. trainingen en coachings op hoog niveau faciliteert. Dat doen we niet alleen voor onze eigen collega’s, maar ook voor de teams van onze partners. Het is prachtig om te zien waar dat toe leidt!

Trots op het effect

Een van onze partners is een organisatie met 2 eigenaren. Aan het begin van ons samenwerkingstraject zei de ene man tegen zijn compagnon: “ik zeg dit nu tegen jou, maar je kijkt me aan alsof ik Chinees spreek”. Ze spraken beide Nederlands, maar hadden inderdaad wel een andere “communicatietaal”. Door een sessie te faciliteren waarbij de verschillende gedragsvoorkeuren aan bod kwamen, was er veel meer begrip voor de verschillen en wisten collega’s elkaar veel beter te benaderen en tot resultaat te komen. Mooiste hierbij vond ik dat het “oordeel” eraf ging, van het anders zijn. Ze hebben hiermee echt zoveel bereikt m.b.t. hun samenwerking, heel mooi om te zien.

You can bring the horse to the water…

Veel organisaties stellen wel trainingen beschikbaar op bepaalde momenten, maar zelfontwikkeling en de behoefte hieraan verloopt bij iedereen verschillend. Een Engels spreekwoord luidt: “You can bring the horse to the water, but you can’t make it drink”. Het is mijn droom om ervoor te zorgen dat Learning & Development beschikbaar is wanneer jij daar behoefte aan hebt. We zijn druk bezig met alle waardevolle sessies die wij hebben beschikbaar te maken en waar je jezelf op in kan schrijven wanneer het voor jou het juiste moment is. Dat maakt ook dat je met andere gelijkgestemden met dat onderwerp bezig bent. We merken dat dit ook voor veel mensen een meerwaarde vormt.

Ontwikkeling is maatwerk

Voor onze partners kijken we altijd vanuit onze eerste Quickscan waar de behoefte ligt en waar de kansen liggen. Vervolgens maken we een plan van aanpak op maat. Voor een van onze partners was dat bijvoorbeeld dat ze naast de vaste trainingsmomenten, niet 2 maar 4 coachingmomenten 1 op 1 wilden aanbieden voor de collega’s. Je merkt ook echt dat collega’s nu zo doorpakken op wat ze leren in de trainingsmomenten! Heel mooi om te zien merken, dat het effect dan ook geborgd wordt.

Wil jij meer weten wat we voor jou kunnen betekenen op gebied van zelfontwikkeling en werkgeluk? Ik ben er voor je! Nathalie@thehospitalitist.nl of 0657043841.