Top

Medewerkers in de gastvrijheid: van groep naar team

The HospitalitistHospitality Medewerkers in de gastvrijheid: van groep naar team

Medewerkers in de gastvrijheid: van groep naar team

Kent u het principe van Pareto? Dit staat beter bekend als de 80/20 regel, waar 20% van de inzet zorgt voor 80% van de uitkomst. Laten we dit principe nu eens toepassen op de gastvrijheid: de inzet van een team—zo’n 20% van het totaal—bepaalt voor zeker 80% de manier waarop de gast een evenement beleeft. Dan is het essentieel dat medewerkers het gewenste gedrag vertonen! Zulk gedrag is te trainen, maar wat is hiervoor de beste aanpak? Train je medewerkers op hetzelfde gewenste gedrag en maak je generalisten, of bouw je juist hun sterke punten uit en creëer je specialisten? Het antwoord op die vraag is simpel; een voetbalteam met 11 verdedigers zal nooit de wereldbeker winnen. Een goed team bestaat juist uit allemaal specialisten. Alleen zo kan het team zich kwalitatief en flexibel gedragen. Maar hoe maak je zo een team?
 
Bewust worden van eigen gedrag
U ziet op de werkvloer toch ook liever overzicht en samenwerking, in plaats van medewerkers die op een eilandje staan? In de gastvrijheid creëren medewerkers niet zozeer meerwaarde door de vaardigheden die ze beheersen, maar juist door hun houding en gedrag. Dit draait allemaal om bewustwording—en dan eerst het eigen gedrag. Want om oog te hebben voor de groep moet je eerst naar jezelf kijken. Je eigen gedrag is het snelst aan te passen.
Vanuit daar verbreed je de bewustwording naar de rest van de groep. Een groep die weet dat het belangrijk is om je in verschillende situaties flexibel naar elkaar op te stellen, zorgt voor een positieve werksfeer. Iedereen heeft een andere set knopjes die ingedrukt moet worden om zo prettig mogelijk mee te kunnen samenwerken. Ben je goed op elkaar ingespeeld, dan draait de machine soepel. Vragen worden op de juiste manier gesteld en getimed.
 
Ontwikkel de sterke punten verder door
Kent u de zogenaamde zesjescultuur? Deze heerst bij medewerkers die geneigd snel tevreden te zijn wanneer iets ‘voldoende’ is. Met de juiste vorm van training kan dit worden voorkomen. Kiest u ervoor om eenheid in een team te creëren door alle medewerkers dezelfde training te laten volgen, dan mondt die eenheid uit in middelmatigheid. Een groep functioneert pas als team wanneer het is samengesteld uit personen die elkaar aanvullen. Aan de hand van trainingen met persoonlijke aspecten kunnen sterke punten per individu verder worden ontwikkeld. Dát is waar het specialisme wordt gemaakt: dan maak je van 8-en 10-en, in plaats van de 6-en naar een 7 of 8 proberen te krijgen. Het positieve gevolg hiervan is dat medewerkers meer verantwoordelijkheid binnen hun specialisme kunnen dragen. Ze mogen doen waar ze goed in zijn en dit komt het enthousiasme en de productiviteit ten goede. Dit vergroot de betrokkenheid met uw bedrijf en zo verwordt het team van enthousiaste specialisten bovendien tot ambassadeur van uw bedrijf.
 
Maak een geheel van het team
Medewerkers zijn gebaat bij duidelijkheid en een doel van de opdracht, zodat ze ergens naartoe kunnen werken. Een groep waarin iedereen zich bewust is van het eigen gedrag, en van de manier waarop ze op de rest van de groep overkomen, werkt samen aan het gemeenschappelijke doel; een optimale beleving voor de gast. Hiervoor is het essentieel dat medewerkers bewust worden gemaakt van hun sterke punten, maar ook op welke punten iemand beter kan worden ondersteund, zodat de groep ook daadwerkelijk als team kan functioneren. Dit soort duidelijkheid en transparantie creëert een open sfeer op de werkvloer, waardoor het makkelijker wordt voor medewerkers om elkaar van feedback te voorzien en om hulp in te schakelen. Hierdoor wordt een continu proces van verbetering binnen een bedrijf in werking gezet.
 
Mijn team kan beter. Hoe pak ik dat aan?
Besef je dat een verzameling sterke medewerkers nog geen goed team hoeft te vormen. Bekijk en beoordeel een groep medewerkers dan ook als geheel en niet alleen per individu.
Individueel is het belangrijk om medewerkers goed te leren kennen. Besteed in het ontwikkelingstraject meer aandacht aan het verbeteren van sterke punten dan aan het versterken van verbeterpunten en bouw zo een team van specialisten dat elkaar aanvult.
Specialisten die intern worden opgeleid creëren een grotere meerwaarde voor uw bedrijf, aangezien zij meer betrokken zijn met het bedrijf en mogen focussen op hun gebied van interesse. Dit is een intensief ontwikkelingstraject en daarom is het raadzaam om vooral lange termijnrelaties met medewerkers aan te gaan. Ook leveranciers kunnen worden geselecteerd op overeenkomende kernwaarden met uw bedrijf, wat de kans op loyaliteit vergroot.
Verder is duidelijkheid in communicatie belangrijk. Om eenheid te creëren moet het gemeenschappelijke doel bij iedereen bekend zijn. Deel de missie, visie en strategie van uw bedrijf en wees hier zo transparant mogelijk in. Sta open voor een continu tweezijdig proces van verbetering en bouw zo met het hele bedrijf aan uw dreamteam.
 
Door te investeren in je belangrijkste goed creëer je meerwaarde, het visitekaartje op de werkvloer, je medewerkers!
 
 
Timo Stemerdink
 
Director of Operations van The Hospitalitist

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.